نمونه سوال های املا و نگارش سال سوم راهنمایی - شنبه بیستم اردیبهشت 1393
چه غم که بسوزم، همین که تاریکی بر تو نتازد، کافی است. - دوشنبه سیزدهم آبان 1392
ستایش(Praise) - جمعه بیستم مرداد 1391
درس اوّل/ زیبا زیستن - پنجشنبه نوزدهم مرداد 1391
گزیده ی تاریخ ادبیّات سال سوم راهنمایی - جمعه هشتم اردیبهشت 1391
درس هفدهم/امید ایران زمین - شنبه سیزدهم اسفند 1390
درس شانزدهم/ زن پارسا - جمعه دوازدهم اسفند 1390
درس پانزدهم / راز موفّقیّت - جمعه دوازدهم اسفند 1390
از ماست که بر ماست - جمعه بیست و یکم بهمن 1390
درس چهاردهم/پرتو امید - جمعه بیست و یکم بهمن 1390
یک نقد و یک پاسخ - دوشنبه سوم بهمن 1390
نکته های زبانی سه درس - شنبه سوم دی 1390
درس سیزدهم/ آداب زندگانی - سه شنبه پانزدهم آذر 1390
درس دوازدهم/دوراندیشی - دوشنبه چهاردهم آذر 1390
دستور زبان// درس دهم 1 - دوشنبه چهاردهم آذر 1390
دستور زبان// درس دهم 2 - دوشنبه چهاردهم آذر 1390
دستور زبان// درس دهم 3 - دوشنبه چهاردهم آذر 1390
درس یازدهم/ هم نشین - دوشنبه چهاردهم آذر 1390
روان خوانی/ دوستی ابلهان - دوشنبه چهاردهم آذر 1390
درس نهم// مثل آیینه - دوشنبه چهاردهم آذر 1390
نمونه آزمون املای فارسی سال سوم راهنمایی - چهارشنبه هجدهم آبان 1390
نمونه سوال امتحانی کلاس سوم ص 1 - دوشنبه شانزدهم آبان 1390
نمونه سوال امتحانی کلاس سوم ص 2 - دوشنبه شانزدهم آبان 1390
حکایت درس هشتم // اسم از نظر شمار - شنبه هفتم آبان 1390
درس هشتم / شگفتی های آفرینش - جمعه ششم آبان 1390
درس هفتم / تماشای بهار - جمعه ششم آبان 1390
روان­خوانی || ثمر علم - جمعه ششم آبان 1390
درس ششم / موش و گربه - جمعه ششم آبان 1390
درس پنجم / دانایی - پنجشنبه پنجم آبان 1390
درس نوزدهم/آرش کمانگیر - سه شنبه بیست و ششم مهر 1390
فصل هشتم / درس بیستم / ادبیّات جهان - چهارشنبه سی ام شهریور 1390
جشن گرامیداشت آتش - شنبه بیست و نهم مرداد 1390
قصّه ی تکرار آرش - پنجشنبه بیست و هفتم مرداد 1390
فصل دوم/جوانان و فرهنگ/ درس چهارم - چهارشنبه بیست و ششم مرداد 1390
درس سوم / دروازه ای به سمت آسمان - دوشنبه بیست و چهارم مرداد 1390
درس دوم - یکشنبه بیست و سوم مرداد 1390
درس بیست و یکم / شازده کوچولو - پنجشنبه بیستم مرداد 1390