چه غم که بسوزم، همین که تاریکی بر تو نتازد، کافی است. - دوشنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۲
ستایش(Praise) - جمعه بیستم مرداد ۱۳۹۱
درس اوّل/ زیبا زیستن - پنجشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۱
گزیده ی تاریخ ادبیّات سال سوم راهنمایی - جمعه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۱
درس هفدهم/امید ایران زمین - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
درس شانزدهم/ زن پارسا - جمعه دوازدهم اسفند ۱۳۹۰
درس پانزدهم / راز موفّقیّت - جمعه دوازدهم اسفند ۱۳۹۰
از ماست که بر ماست - جمعه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۰
درس چهاردهم/پرتو امید - جمعه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۰
یک نقد و یک پاسخ - دوشنبه سوم بهمن ۱۳۹۰
نکته های زبانی سه درس - شنبه سوم دی ۱۳۹۰
درس سیزدهم/ آداب زندگانی - سه شنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۰
درس دوازدهم/دوراندیشی - دوشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۰
دستور زبان// درس دهم 1 - دوشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۰
دستور زبان// درس دهم 2 - دوشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۰
دستور زبان// درس دهم 3 - دوشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۰
درس یازدهم/ هم نشین - دوشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۰
روان خوانی/ دوستی ابلهان - دوشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۰
درس نهم// مثل آیینه - دوشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۰
نمونه آزمون املای فارسی سال سوم راهنمایی - چهارشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۰
نمونه سوال امتحانی کلاس سوم ص 1 - دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰
نمونه سوال امتحانی کلاس سوم ص 2 - دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰
حکایت درس هشتم // اسم از نظر شمار - شنبه هفتم آبان ۱۳۹۰
درس هشتم / شگفتی های آفرینش - جمعه ششم آبان ۱۳۹۰
درس هفتم / تماشای بهار - جمعه ششم آبان ۱۳۹۰
روان­خوانی || ثمر علم - جمعه ششم آبان ۱۳۹۰
درس ششم / موش و گربه - جمعه ششم آبان ۱۳۹۰
درس پنجم / دانایی - پنجشنبه پنجم آبان ۱۳۹۰
درس نوزدهم/آرش کمانگیر - سه شنبه بیست و ششم مهر ۱۳۹۰
فصل هشتم / درس بیستم / ادبیّات جهان - چهارشنبه سی ام شهریور ۱۳۹۰
جشن گرامیداشت آتش - شنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۹۰
قصّه ی تکرار آرش - پنجشنبه بیست و هفتم مرداد ۱۳۹۰
فصل دوم/جوانان و فرهنگ/ درس چهارم - چهارشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۰
درس سوم / دروازه ای به سمت آسمان - دوشنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۰
درس دوم - یکشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۰
درس بیست و یکم / شازده کوچولو - پنجشنبه بیستم مرداد ۱۳۹۰